Det handler om at tage et kontinuerligt ansvar

For os er det simpelt, for det handler om at tage et kontinuerligt ansvar. Vi ville gå forrest for kloden, vores børn og de kommende generationer. Det er vi stolte af. Vi er pionerer i at have en helt igennem grøn og bæredygtig produktion, enhed- og forretningsmodel. Det er på ingen måder umuligt at have en grøn og bæredygtig virksomhed, hvis blot viljen er tilstede.

 

FN´s 17 Verdensmål

Den 25. september 2015 vedtog FN’s 193 medlemslande den nye 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Som del heraf vedtog FN 17 mål – og hele 169 delmål- som bl.a. handler om at løse nogle af klodens største  klima udfordringer inden 2030.

 

Forpligter os til ren luft

Hos Airvita forpligter vi os til at have en grøn og bæredygtig forretning. For os handler det om at tage reelt ansvar vores luftkvalitet - for vi har ikke alverdens tid. Forurenet luft forårsager årligt mange akutte hospitalsindlæggelser, øget brug af astma medikamenter, øget fravær i skole og på arbejdspladsen og tusindvis af for tidlige dødsfald.

 

Hjælp os med at plante 16.000 træer i Danmark.

Airvita leverer effekten af 16.000 træer indendørs og har en signifikant indflydelse på kvaliteten af den luft du indånder. Vi vil fortsat sikre nuværende og fremtidige generationer god livskvalitet. Vi vil gerne opnå det samme udendørs!

 

Vi vil i de kommende år plante 16.000 træer i Danmark i samarbejde med Growing Trees. Vi har allerede været med til at plante 250 træer.

Følg med via vores sociale medier eller ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Ved at plante træer sikrer vi renere luft, bedre biodiversitet og renere drikkevand - både for os og de kommende generationer.

 

Tak fordi du hjælper os med at gøre forskellen hurtigere. For hver solgt eller lejet enhed planter vi et træ.

Verdensmål 3 handler om at alle mennesker i alle aldre, i alle lande skal sikres et godt helbred.

Delmål 3.4 skal reducere ikke-smitsomme sygdomme via forebyggelse og behandling. Målet er fremme mental sundhed og velvære.

 

Delmål 3.9 skal væsentligt reducere helbredsproblemer på grund af farlige kemikalier, forurenet luft, vand og jord.

 

Airvita Pro er en intelligent og effektiv luftrenser, der forbedrer luftkvaliteten væsentligt ved at minimere de skadelige partikler i luften. Luftrenseren måler forureningsniveauet i luften og justerer herefter for at sikre den reneste luft.  Effekten af luftrenseren svarer til 16.000 træer og renser 100m2 på 12 minutter.

Verdensmål 6 handler om at alle mennesker skal have adgang til rent drikkevand.

Delmål 6.6 skal beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, inklusiv bjergområder, skove, vådområder, floder, søer og kilder til grundvand.

 

For hvert solgt eller lejet luftrenser planter vi et træ i samarbejde med Growing Trees. Growing Trees rejser danske folkeskove over grundvandsressourcer. Vi har et mål om at plante 16.000 træer. Ved at plante træer sikrer vi bedre biodiversitet, renere drikkevand og luft - både for os og de kommende generationer.

Verdensmål 11 handler om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Delmål 11.6 skal reducere den gennemsnitlige miljøbelastning per person fra verdens byer. Det skal blandt andet ske ved at give speciel opmærksomhed til luftkvalitet.

 

Airvitas luftrensere tilgodeser både din økonomi og værner om miljøet. Med et strømforbrug på 12 kroner om måneden, - og behovet for markant mindre udluftning vil besparelsen mærkes på energikontoen.

Airvitas intelligente luftrensere minimerer udledningen af skadelige partikler indendørs, og samtidig forhindrer luftrenseren de ultrafine partikler i at komme retur til luften udenfor. Dit bidrag til at minimere udledningen af disse skadelige partikler indendørs er et vigtigt og essentielt skridt mod at reducere udendørs luftforurening.

Til top

Verdensmål 12 handler om bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Delmål 12.A skal støtte udviklingslandene i at styrke deres videnskabelige og teknologiske kapacitet til at bevæge sig i retning af mere bæredygtigt forbrug og produktion.

 

Vores produktion er baseret på grønne energikilder såsom hydro-, sol-, biomasse- og vind energi. Vores luftrensere er lavet af genanvendte bil materialer. Airvita luftrensere og filtre er nedbrydelige - naturligvis uden at efterlade fodspor eller skade på vores planet.

Verdensmål 15 handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Delmål 15.5 skal skride til handling med det samme for at stoppe tabet af biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder. Inden 2020 skal vi beskytte truede arter og forhindre, at de bliver udryddet.

 

For hvert solgt eller lejet luftrenser planter vi et træ i samarbejde med Growing Trees. Vi har et mål om at plante 16.000 træer. Ved at plante træer sikrer vi bedre biodiversitet, renere drikkevand og luft - både for os og de kommende generationer.