Plejehjem


Indeklimaet på plejehjem spiller en væsentlig rolle både for beboernes og plejepersonalets sundhed.

 

De ældre opholder sig mest indendørs og er grundet et svagere immunforsvar mere udsat overfor
skadevirkningerne af de skadelige partikler i luften.

 

Plejepersonalet er også konstant udsatte fra skadelige partikler, lige fra bakterier til beboere der ryger. I plejehjem er ren luft et must for at forbedre trivsel, livskvalitet samt arbejdsmiljø.

Skoler & Børnehaver


Indendørs luften i børnehaver og skoler er ikke for børn.

 

Børnehaven skal være et sted, hvor børn vokser og blomstrer ved at udforske deres naturlige miljø. Børn opholder sig omkring 6-9 timer indendørs i løbet af en hel dag. I løbet af denne tid er børnene udsat for kemikalier, CO2, fugt og skadelige ultrafine partikler.

 

På ca. 50 procent af de danske folkeskoler er der dårlig indeklima og luft. Klasseværelser med dårlig indendørs luft reducerer eleverne og lærernes præstationer. Studier påviser at i børn i et klasseværelse med ren luft arbejder hurtigere og er bedre til at løse opgaver. Ren luft er essentielt og påvirker børns sundhed, trivsel, læringsevne samt fysisk udvikling.

Virksomheder

 


Produktivitet og arbejdsevne er nøglen til bundlinjen.

 

Medarbejdernes sundhed, komfort og trivsel, påvirker din virksomheds økonomiske indtjening. Effektivitet og produktivitet er nøje kædet sammen med kvaliteten af indendørs luft.

 

Dårlig indendørs luftkvalitet har en negativ effekt på medarbejdernes effektivitet og produktivitet. Dårlig luft forårsager, øjenirritation, træthed, forøgelse af allergi og hovedpine. Investering i ren luftkvalitet er et investeringsafkast i din virksomhed. Studier påviser at ren luft kan påvirke medarbejdernes produktivitet med op til 15%. Ren luft er lig med større arbejdsglæde og øget produktivitet.

Private

 

 

I løbet af en dag bruger vi 90% af vores tid indendørs. Det er ikke alle de skadelige partikler der kommer ind i vores hjem udefra. Indendørs luft kan være op til 5 gange mere forurenet end udendørs luft. Op mod 30% procent af vores daglige aktiviteter og produkter såsom, tæpper, møbler, elektronik, støv, dyrehår, madlavning, rengøringsmidler mm. er årsag til indendørs luftforurening.

 

Disse skadelige partikler udgør en stor sundhedsrisiko, der med tiden kan forårsage alvorlige sygdomme, herunder hjertesygdomme, luftvejsinfektioner og endda forkortelse af vores levetid. Almindelige symptomer omfatter allergi, øjenirritation, øget astma, træthed og hovedpine.

 

Airvita er til for at eliminere og minimere disse skadelige partikler fra den luft du indånder.

 

Breathe cleanly.

Distributører og forhandlere

 

 

Vores forretningsmodel er enkelt. Vi fokuserer på det, vi er bedst til - at levere ren luft ved at udvikle verdens mest innovative og intelligente luftrensere løsninger.

 

Vores koncept tilbydes nationalt og globalt til partnere, der kan stå inde for vores værdisæt og målsætning om at øge livskvaliteten for mennesker der hvor de lever, lærer, arbejder og leger.

 

Nøgleordene til succes er fleksibilitet, distribution og dybt markedskendskab. Hvis du kan se dig selv i ovenstående, er du velkommen til at kontakt os for yderligere information om muligheden for at blive vores distributør og forhandler.

 

Bliv en del af vores globale handling - Breathe cleanly.

 

Hospitaler & klinikker


På hospitaler og klinikker er der en bred vifte af områder, hvor dårlig luftrensning kan føre til hospitalsinfektioner.

 

Hospitalsinfektioner opstår, når patienter bliver smittet med skadelige mikroorganismer, mens patienterne er på hospitalet. Det medfører en længerevarende opholdsperiode, øget brug af antibiotika og unødige komplikationer. Ifølge WHO vil 7 ud af 100 patienter erhverve mindst en sundhedsrelateret infektion og det koster europa 7 mia. euro årligt. 7-10 % af alle indlagte patienter i Danmark, svarende til ca. 60.000 patienter årligt, får en hospitalsinfektion.

 

 

Airvita forbedrer luft hygiejnen væsentligt og kan minimere overførsel af luftbårne hospitalsinfektioner.